قبل
بعدی

-اطلاع رسانی آساتیم-

(مهندس مهدی روحی)

مسیر بازر

یا همون RCV

یا همون کپسول گوشی

در هواوی

 HONOR 4C

مدل

CHM-U01

اختصاصی آساتیم

کلیه سلوشن های تولید شده اختصاصی اسا تیم میباشد و از طریق مهندسی معکوس کشیده شده و تقدیم شما عزیزان میگردد

جهت مشاهده ویدیوهای آموزشی تعمیرات رایگان مخصوص همکاران اینجا کلیک کنید

4C-BUZZER-SOLUTION

solution   4C   ,problem earphone   4C   , problem buzzer   4C   , problem rcv   4C   , schematic rcv   4C   ,rcv way   4C   , schematic earphone   4C   , earphon way   4C   ,  buzzer way   4C   , solution rcv   4C   , solution  way   4C   , solution earphone   4C   , solution  buzzer   4C   ,

مشکل بازر   4C   , ایراد بازر   4C   , کار نکردن بازر  4C   , خرابی بازر   4C   , مسیر بازر    4C   , خرابی مسیر بازر   4C   , نقشه ی بازر   4C   , نقشه ی   4C   , سلوشن   4C   

مشکل کپسول گوشی   4C   , ایراد کپسول گوشی   4C   , کار نکردن کپسول گوشی   4C   , خرابی کپسول گوشی   4C   , مسیر کپسول گوشی    4C   , خرابی مسیر کپسول گوشی   4C   , نقشه ی کپسول گوشی   4C   , سلوشن   4C   

 مشکل  گوشی   4C   , ایراد  گوشی   4C   , کار نکردن  گوشی   4C   , خرابی  گوشی   4C   , مسیر  گوشی    4C   , خرابی مسیر  گوشی   4C   , نقشه ی  گوشی   4C   , نقشه ی   4C   , سولوشن   4C  

problem earpice   4C  , schematic earpice   4C   , earpice way   4C   , solution earpice   4C   ,

 pinout solution  CHM-U01  , pinout problem earphone  CHM-U01  , pinout problem buzzer  CHM-U01  , pinout problem rcv  CHM-U01  , pinout schematic rcv  CHM-U01  , pinout rcv way  CHM-U01  , pinout schematic earphone  CHM-U01  , pinout earphon way  CHM-U01  , pinout  buzzer way  CHM-U01  , pinout solution rcv  CHM-U01  , pinout solution  way  CHM-U01  , pinout solution earphone  CHM-U01  , pinout solution  buzzer  CHM-U01  ,

 pinout problem earpice  CHM-U01 , pinout schematic earpice  CHM-U01  , pinout earpice way  CHM-U01  , pinout solution earpice  CHM-U01  ,

 پینوت مشکل  گوشی  CHM-U01  , پینوت ایراد  گوشی  CHM-U01  , پینوت کار نکردن  گوشی  CHM-U01  , پینوت خرابی  گوشی  CHM-U01  , پینوت مسیر  گوشی   CHM-U01  , پینوت خرابی مسیر  گوشی  CHM-U01  , پینوت نقشه ی  گوشی  CHM-U01  , پینوت نقشه ی  CHM-U01  , پینوت سولوشن  CHM-U01

 پینوت مشکل کپسول گوشی  CHM-U01  , پینوت ایراد کپسول گوشی  CHM-U01  , پینوت کار نکردن کپسول گوشی  CHM-U01  , پینوت خرابی کپسول گوشی  CHM-U01  , پینوت مسیر کپسول گوشی   CHM-U01  , پینوت خرابی مسیر کپسول گوشی  CHM-U01  , پینوت نقشه ی کپسول گوشی  CHM-U01  ,

 پینوت مشکل بازر  CHM-U01  , پینوت ایراد بازر  CHM-U01  , پینوت کار نکردن بازر CHM-U01  , پینوت خرابی  بازر  CHM-U01  , پینوت مسیر بازر   CHM-U01  , پینوت خرابی مسیر بازر  CHM-U01  , پینوت نقشه ی بازر  CHM-U01  , پینوت نقشه ی  CHM-U01  , پینوت سلوشن  CHM-U01

 

problem buzzer   4C   , solution earphone   4C   , rcv way   4C   , 

مشکل بازر   4C   , ایراد بازر   4C   , مسیر کپسول گوشی    4C   , 

earpice way   4C   , solution earpice   4C   , problem earpice   4C   , 

مسیر  گوشی    4C   , سلوشن بازر   4C   , سلوشن کپسول گوشی   4C   , 

HM- 

problem buzzer  CHM-U01  , solution earphone  CHM-U01  , rcv way  CHM-U01  , 

مشکل بازر  CHM-U01  , ایراد بازر  CHM-U01  , مسیر کپسول گوشی   CHM-U01  , 

earpice way  CHM-U01  , solution earpice  CHM-U01  , problem earpice  CHM-U01  , 

مسیر  گوشی   CHM-U01  , سلوشن بازر  CHM-U01  , سلوشن کپسول گوشی  CHM-U01  , 

 

 

 

قبل
بعدی
error: Content is protected !!